PLASTICKÁ CHIRURGIE – MUDr. Janka Točíková
Moravská 24, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 250 667

Skype: plasikachirurgie

janka.tocikova@centrum.cz